Teràpia de dones

Som especialistes en el tractament amb perspectiva de gènere

Per què fem teràpia de dones?

En Centre Benavet considerem de gran importància realitzar un tractament amb perspectiva de gènere. Per tant, s’ha començat a realitzar teràpies de grup exclusivament de dones de manera complementària amb les teràpies de grup mixtes.

Aquesta decisió s’ha pres perquè considerem que per a elles serà molt més fàcil començar a parlar d’uns certs temes en els quals a més poden sentir-se molt més compreses i sense pressions a l’hora d’establir aquests temes.

Principals diferències entre homes i dones amb addicción

En primer lloc, en les dones existeix un major estigma social, la qual cosa implica que experimentaran major pressió a l’hora de continuar mantenint les seves responsabilitats diàries. Principalment, tant en àmbit laboral com en àmbit familiar. Això farà més difícil que demanin ajuda. Per tant, és molt més costós reconèixer una addicción en dones que en homes.

D’altra banda, dins d’aquestes pressions, també està aquesta tendència a continuar mantenint-se dins dels cànons estètics socials. El que implicarà una major comorbiditat amb els trastorns de la conducta alimentària.

Les dones, d’altra banda, també presenten una major tendència a l’hora de tenir trastorns depressius. Finalment, és important destacar que les dones estaran molt més exposades a sofrir diferents tipus de violència. Tant verbal, física i fins i tot violència sexual.

Procés Terapèutic

Desintoxicació

Procés farmacològic en el qual s’elimina la substància de l’organisme per a evitar l’aparició de la síndrome d’abstinència.

Deshabituació

En aquest procés l’objectiu és fer els canvis conductuals i cognitius relacionats amb el consum.

Rehabilitació

A partir d’un creixement personal, social i emocional es busca que la persona tingui una bona qualitat de vida.

Reinserció

Amb una intervenció psicosocial es pretén que la persona s’adapti en les diferents àrees socials.

Altres tractaments

Deixar l'alcohol

Més informació

Deixar la cocaïna

Més informació

Deixar el cànnabis

Més informació

Deixar el tabac

Més informació

Deixar els fàrmacs

Més informació

Addicció al joc

Més informació

Addicció a noves tecnologies

Més informació

Addicció a les compres

Més informació

Addicció al sexe

Més informació

Abrir chat
Hola 👋🏽 ¿En qué podemos ayudarte?