La Família

  • L'adicció és una malaltia bio-psico-social, la qual a més d'afectar a la persona que pateix la malaltia tant física com psicològicament, també afecta al seu entorn més proper. Dins d'aquest entorn apareixen problemes econòmics, socials, laborals, i com no, problemes familiars. Des del nostre centre abordem la problemàtica anteriorment esmentada, posant especial atenció en tractar el mal fet a la família i/o parella a causa del consum del propi pacient.

  • Per a la recuperació del malalt, la família té un paper fonamental, ja que és un suport emocional molt important per a l'afectat. Però no hem d'oblidar que la família ha patit molt durant l'etapa de consum del pacient, afectant a cada membre d'aquesta en un major o menor grau. Per aquest motiu, en el nostre centre trebajallem estretament amb les famílies, per a que aquestes puguin afrontar la realitat viscuda amb el malalt, però també els canvis que suposa la recuperació de l'afectat.

Tractament amb les famílies


Teràpia Individual

Visita individual on el nostre psicòleg especialitzat en aquest trastorn aplica tècniques psicològiques per aconseguir la millora del pacient

Teràpia Unifamiliar

Realitzem teràpies amb tots els membres de la familia, conduida per la nostra especialista en teràpies sistémiques

Teràpia Multifamiliar de Suport

Són teràpies on participen vàries famílies, i on es comparteixen experiències que s'han viscut i patit


Intervenció sense l'addicte

En moltes ocasions, la persona que pateix un problema d'addicció no vol posar-se en tractament, els familiars continuen patint i no saben que fer. Davant d'aquest problema a Centre Benavet treballem per aconseguir dos objectius. Primer ajudar als familiars a que millorin la seva qualitat de vida i segon realitzar canvis en la família per aconseguir que l'addicte es posi en tractament

Dóna el primer pas


Posa't en contacte amb nosaltres 611 40 85 86